Interesse in CSS? Bel onze verkoop 088-5600099
Heeft u hulp nodig? Bel onze helpdesk 088-5600070

CSS eerste met nieuw Bovag certificaat

CSS eerste met nieuw Bovag certificaat

28 Jun 2012

Het garagesoftwarepakket Carsys van softwareleverancier Car-Systems B.V. in Heerlen is het eerste pakket dat aan de nieuwe certificeringseisen van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven voldoet. Met het certificeren van softwarepakketten adviseert en ondersteunt BOVAG autobedrijven bij het maken van de juiste keuze uit het grote aanbod softwareleveranciers.

Voor een soepele en efficiënte bedrijfsvoering is een goed werkend softwarepakket cruciaal. Om door de bomen het bos te blijven zien, certificeert BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven al enige jaren garagepakketten die aan een speciaal pakket van eisen voldoen. Recentelijk zijn al die eisen door een groep BOVAG-leden tegen het licht gehouden en vernieuwd. Daar vloeit nu een nieuwe ronde van certificering uit voort. Nieuw daarbij is dat een gecertificeerd pakket voortaan elk jaar opnieuw beoordeeld wordt, zodat een gebruiker zeker weet dat het pakket te allen tijde voldoet aan de nieuwste eisen van BOVAG en haar leden.

Jaarlijkse check
Bertho Eckhardt, voorzitter BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven: "Gezien het enorm hoge tempo van de technologische ontwikkelingen is besloten om de eisen jaarlijks tegen het licht te houden en waar nodig uit te breiden met nieuwe. Dat betekent ook dat de gecertificeerde garagesoftwarepakketten jaarlijks worden gecheckt om te zien of zij aan de aanvullende eisen voldoen. BDO, een onafhankelijk accountantskantoor, voert de controles hiervoor uit." Eén van de eisen die aan een softwarepakket wordt gesteld, is dat het modulair is opgebouwd. Eckhardt: "We horen van gespecialiseerde bedrijven, die bijvoorbeeld alleen onderhoud van auto's doen, dat zij vaak een volledig pakket af moeten nemen, terwijl ze maar een deel van het pakket gebruiken." Een andere vereiste is dat klantgegevens altijd in eigendom van het autobedrijf blijven. Dat is bij de gecertificeerde software ook gewaarborgd.

Suggesties van bedrijven
BOVAG-leden die een gecertificeerd pakket gebruiken, kunnen suggesties doen voor verbetering aan het programma van eisen. Waar mogelijk worden die meegenomen bij de jaarlijkse herijking van die eisen. Autobedrijven kunnen hun wensen dus binnen een jaar in de certificering terugzien. Eckhardt: "Bijkomend voordeel van een jaarlijkse evaluatie is de intensievere dialoog tussen leden en softwareleveranciers. Dat levert zonder twijfel betere, nog gebruiksvriendelijkere software op."

Gecertificeerde softwarepakketten zijn herkenbaar aan het BOVAG gecertificeerd logo met daaraan gekoppeld een jaartal dat aangeeft hoe up-to-date ze zijn. Op de website www.autobedrijf.nl/garagesoftware kunnen leveranciers en leden de laatste stand van zaken op het gebied van garagesoftware bekijken en het Programma van Eisen voor de certificering inzien.

Bovag

Comments are closed.